Vízia

Na Slovensku žije cca 25.000 predškolských detí, ktoré nemajú šancu na budúcnosť. Sú to deti, ktoré žijú rôzne po rómskych osadách, mestksých getách, v rodinách, ktoré sú ohrozené sociálnym vylúčením a pod. Našou víziou je aspoň niektorým z nich pomôcť dostať sa na rovnakú štartovnú čiaru, ako ostatné deti väčšinovej spoločnosti a dať im tak šancu čo najlepšie ukončiť základné vzdelanie a následne prejsť na strednú školu.

Sme presvedčení, že to nejde bez výchovy a vzdelávania už od útleho veku. Preto sme sa predovšetkým zamerali na službu deťom v predškolskom veku. (To však neznamená, že sa nevenujeme aj školákom.) Chceme to robiť formou zriaďovania detských klubov pre tieto deti, v ktorých sa im budú venovať pracovníci každý deň a materských škôl priamo v miestnych komunitách.