VÍTEJTE V NOVÉM ROCE 2022

Dobrý den.
Jménem Armády spásy na Slovensku děkuji všem našim kolegům, pracovníkům, dobrovolníkům, dárcům a sponzorům. Všem přátelům a členům Armády spásy za jejich podporu, práci a službu. Za modlitby a nasazení, za všechny dary, které od vás Armáda spásy na Slovensku dostala v roce 2021. Děkujeme a přejme vám všem pokojný a požehnaný rok 2022.

Rok 2021 byl pro mnoho organizací a jejich zaměstnance velmi těžký. I my jsme prožívali těžké chvíle, když nám umíralo několik našich přátel, kteří byli součástí Armády spásy ať jako její členové nebo jako spolupracovníci a přátelé. Budou nám všichni chybět.
I přes těžké chvíle jsme dokázali během různých omezení naši práci a vliv rozšiřovat. Pomáhali jsme lidem, kteří byli ekonomicky postiženi pandemií ve Stupavě, Plaveckom Štvrtku, Pezinku, Sládkovičovu, Galantě a naposled také ve Veľkých Levárov. Otevřeli jsme další mateřskou školku. Tentokrát v Pezinku. I když stále nedošlo ke kolaudaci budovy noclehárny v Galantě, podporovali jsme tam osoby bez přístřeší po celý rok 2021. Zaregistrovali jsme další dvě sociální služby a další žádost máme podanou. Během roku jsme připravili projekt Změna 21, který získal finanční podporu z Norských fondů a v polovině prosince jsme podepsali dotační smlouvu. Přestože jsme ještě neobdrželi finance na tento projekt, již jsme 1.10. začali s jeho realizací. Pro Armádu spásy je důležitá nejen praktická pomoc, ale především změna v životech lidí, situací a atmosféře soužití, proto je i celý tento projekt zaměřený na změnu v životech romských rodin a jejich přijetí většinovou společností. Více se o tomto projektu a průběhu jeho realizace budete dovídat na stránce Projekty Norských fondů. To všechno a ještě mnoho každodenní služby potřebným, kterou poskytujeme, bychom nedokázali bez podpory mnoha z vás a také bez pomoci našich zahraničních kolegů Armády spásy v NL a USA. Děkujeme.
Armáda spásy a její činnost by nemohla existovat bez Božího požehnání a Boží milosti skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva i čest na věky věků.

Je tady však nový rok. Co od něj očekáváme? Co připravujeme? Především očekáváme uvolnění proti pandemických opatření, které nám umožní opět se scházet ve větším počtu, realizovat nejrůznější vyučování, trénování lidí a především znovu se setkávat na Bohoslužbách ve všech našich sborech, abychom se společně modlili, chválili Boha a mohli se účastnit vyučování Božího slova a to bez toho, abychom se na sebe dívali přes obrazovky tabletů, telefonů a počítačů. Očekáváme, že tento rok bude zkolaudovaná noclehárna a budeme moc ji oficiálně otevřít. Čekáme na to nejen my, ale mnoho lidí v Galantě, kteří nemají střechu nad hlavou.
Co připravujeme. V nejbližších týdnech budeme připravovat úvodní konferenci k projektu Změna 21. Ještě neznáme přesný termín, ale víme, že ji musíme uskutečnit do 16.3. Budeme čekat do poslední chvíle na to, zda ji budeme moci uskutečnit prezenčně. Neradi bychom konferenci dělali online. Také budeme dál pokračovat a upevňovat služby, které již provozujeme a především aktivity projektu Změna 21. Také jsme zapojeni do dalšího projektu NF a to s městem Sninou.
Spolupracujeme s BSK na návrhu dlouhodobé koncepce inkluze a věříme, že vše bude připravené během prvních dvou měsíců 2022. To jsou naše nejbližší plány. Jsme však otevření a připraveni reagovat na výzvy v sociální oblasti a potřeby lidí, které by se vyskytly ještě během dalšího průběhu pandemie. Potřebných je všude kolem mnoho a práce a služby také.
Velkou výzvou je oživit naše webové stránky a Facebook. I tento článek je první z pravidelných „príhovorú“, které se budou na stránkách objevovat minimálně jednou za čtrnáct dnů. `Omlouvám se, že mnoho z článků a aktualit bude psáno česky, ale budeme se snažit, aby postupně vše bylo ve slovenštině. Zatím chceme, aby informace byli aktuální bez zdržení překladem.
Ještě jednou vám všem přeji rok 2022 v Boží přízni, moudrosti, radosti a pokoji a těším se na další setkání s vámi nejen na těchto stránkách.

S úctou
Josef Knoflíček