ZMENA 21

V druhej polovici roku 2020  začala Armáda spásy  pripravovať projekt Zmena 21. 
Je to projekt inklúzie Rómov, zameraný predovšetkým ku komunitám v Plaveckom Štvrtku a Pezinku. Teda k dvom lokalitám s najzložitejšími a zatiaľ neriešenými problémami rómskych komunít v BSK.
Názov Zmena 21 odráža snahu Armády spásy o zmenu myslenia v spoločnosti voči rómskemu národu a rómskeho voči majorite. Chceme hovoriť  o skutočnom prijatí do spoločnosti, ktoré potom so sebou prináša  aj skutočné začlenenie a búra vzájomnú nedôveru. Vidíme tu dve roviny. Jedna je sociálna a druha je národnostná otázka.
Aktivity projektu by mali posilniť kompetencie Rómov v  komunitách vo všetkých oblastiach ich života. Vzdelávanie, finančná gramotnosť, zamestnanie, bývanie, vlastná kultúra a jazyk…  

Projekt mohol vzniknúť aj vďaka podpore a supervízii MESTA SNINA pri podávaní žiadosti o grant z Nórskych fondov. 

Pre projekt bola  13.8. 2021 schválená finančná grantová podpora z Nórskych fondov. 
Ď A K U J E M E  !!!

1.10.2021 ZAČÍNAME

O projekte Zmena 21 – základné informácie:
– projekt je realizovaný v rámci programu „Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inkluzia Rómov“, který je spolufinancovaný z Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky,

– číslo projektu LDI02016 číslo Zluvy 1335/2021

– partnermi Armády spásy v tomto projekte sú:
a) Partner č. 1 Armáda spásy v Nórsku / The Salvation Army in Norway
b) Partner č. 2 Prevencia AD
c) Partner č. 3 BSK / Bratislavský samosprávny kraj
– prijímateľ
Armáda spásy na Slovensku

Dátum vydania rozhodnutia a schválení Projektu: 13.8.2021
Den začatia realizácie : 1.10.2021

Grant je v celkovej výši: 842 168 eur
– partner č. 1 76 200 eur
– partner č. 2 98 870 eur
– prijímateľ 667 098 eur


Projektový grant aj každá jeho časť je tvorená z príspevku príslušného finančného mechanizmu a príspevku štátneho rozpočtu SR v pomere 85%/15%.

Pozývame vás na úvodnú konferenciu k tomuto projektu: