Plavecký Štvrtok

 
 
Vedúci zboru:
poručík  Roman Farkaš
tel.: +421940438116
poručík Darina Farkaš
tel.:+421940438123
E-mail:  romanadarinka@gmail.com
Adresa: Zbor Armády spásy
900 68 Plavecký Štvrtok 641
Bohoslužba:
Nedeľa 15:00-17:00
Misijná stanica Pezinok
Komunitní centrum Glejovka
Bohoslužba:
Sobota  15.00 -17.00
Vyučování :
Štvrtok 15.00 -17.00

Zbor Armády spásy v Plaveckom Štvrtku sa nachádza v areáli bývalej materskej škôlky, ktorý tvorí hranicu medzi rómskou osadou a obcou. Jeho ambíciou je, aby sa postupne areál stal miestom, kde sa raz budú obe skupiny obyvateľov Plaveckého Štvrtku spoločne stretávať. Zatiaľ tento zbor navštevujú iba osadníci a rómovia z okolia.

Vedúci zboru často navštevujú rómske rodiny v obci okolo Plaveckého Štvrtku. U niektorých z nich potom začne skupinka. (Lozorno)

Na rozdiel od ostatných zborov, kde je určený pravidelný deň a čas, tu sa skôr riadime možnosťami ľudí, ktorí zbor navštevujú. Z tohto dôvodu je potreba vopred zavolať a zistiť, kedy a kde sa momentálne skupinka schádza.

Zbor je zameraný viac misijne a evanjelizačne.

V areále zboru je zriadená Súkromná materská škola Armády spásy, ktorá je registrovaná v sieti škôl SR.

Súčasťou zboru je aj misijná stanica v osade v Pezinku. Tu sa schádza skupinka veriacich k vyučovaniu, modlitbám a spoločným bohoslužbám.