facebook youtube English version
SRDCE BOHU RUKY ĽUĎOM

Komunitné centrum Pezinok

2019 – Tento projekt bol  realizovaný s finančnou podporou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky – Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity. Za obsah projektu je výlučne zodpovedný príjemca – Armáda spásy na Slovensku 

Vedúci:
mjr. Josef Knoflíček
koordinátor komunitního centra:
Bc. Ivana Čapkovičová

PO-PIA
9.30 – 11.00 klub pre predškolské deti
ŠTV.
13.00-15.00 doučovanie

Mimo tieto hodiny sociálna práce medzi obyvateľmi komunity.

tel.: 0940438125

V roku 2016 bola podpísaná dohoda o spolupráci medzi Mestom Pezinok a Armádou spásy. Na základe tejto dohody dostala Armáda spásy k prenájmu pozemok na „Glejovke“, kde postavila komunitné centrum. Prevoz bol zahájený koncom mája 2018.

Centrum bolo predovšetkým zamerané na prácu s predškolskými deťmi a doučovanie školákov. Slúži však i pre duchovnú službu Armády spásy.