Omezení služeb a aktivit od 22.11.2021

Z důvodů restrikcí platných od 22.11.2021 přistupujeme k rušení nedělních bohoslužebných setkání v Bratislavě, Plaveckom Štvrtku, Sládkovičovu a částečně také v Galantě. V Galantě budou setkání probíhat jen za účasti plně očkovaných osob.
Místo těchto setkání přecházíme na online vysílání a setkávání. Mimo nedělních kázání, které budou vysílány přes Facebook, budeme organizovat i společná setkání přes internet, kdy link na přihlášení bude včas oznámený na stránkách nebo Facebooku. 
O případném uzavření mateřských školek v Plaveckom Štvrtku a Pezinku se rozhodne během úterý, kdy budeme mít více informací o infekčnosti rodin dětí navštěvujících mateřské školky.
Rušíme společné akce v komunitních centrech a sociální služba bude fungovat kontaktně jen v akutních případech a jen jeden na jednoho. Pracovníci jsou připraveni pomáhat po telefonu nebo přes internet. Všichni pracovníci dál pracují.
Je nám velmi líto, že musíme omezovat naše služby a věříme, že to nebude na dlouho.
Josef Knoflíček