Vedenie

gjaruldsen Frank Gjeruldsen, Pplk. 
národní velitel
statutární zástupce Armády spásy v ČR a SR
frank.gjeruldsen@armadaspasy.cz
 gjaruldsenová Tone  Gjeruldsen, Pplk. 
zástupce národního velitele
tone.gjeruldsen@armadaspasy.cz
Oblastní vedúci: 
mjr. Josef Knoflíček (SR)
(Zodpovednosť za vedenie Armády spásy na Slovensku vo všetkých oblastiach jej činnosti.)
tel.: +421 940438110
E-mail: josef.knoflicek@armadaspasy.cz
josef.knoflicek@armadaspasy.sk
mjr. Stanislava Knoflíčková (SR)
(Zodpovednosť za službu Armády spásy na Slovensku ženám vo všetkých jej aspektoch)
tel.:+421 940438111
e-mail: knoflickovi@volny.cz