Vedenie

gjaruldsen Frank Gjeruldsen, Pplk. 
národní velitel
statutární zástupce Armády spásy v ČR
frank_gjeruldsen@czh.salvationarmy.org
 gjaruldsenová Tone  Gjeruldsen, Pplk. 
zástupce národního velitele
tone_gjeruldsen@czh.salvationarmy.org
Oblastní vedúci: 
mjr. Josef Knoflíček (SR)
(Zodpovednosť za vedenie Armády spásy na Slovensku vo všetkých oblastiach jej činnosti.)
tel.: +421 940438110
E-mail: josef.knoflicek@madaspasy.sk
mjr. Stanislava Knoflíčková (SR)
(Zodpovednosť za službu Armády spásy na Slovensku ženám vo všetkých jej aspektoch)
tel.:+421 940438111
e-mail: knoflickovi@volny.cz