Príbeh Armády spásy

Stručne…

1865 Vznik Armády spásy vo Veľkej Británii

1919 Armáda spásy začína svoju činnosť v ČSR na základe pozvania vtedajšieho prezidenta T. G. Masaryka

1950 Komunistickému režimu sa podarilo násilne ukončiť činnosť Armády spásy v Československu

1990 Prezident Václav Havel pozýva Armádu spásy k obnoveniu činnosti v ČSFR, registrácia občianskeho združenia

2015 Oficiálne zahájenie práce Armády spásy na Slovensku

Súčasnosť

Armáda spásy na Slovensku v súčasnej dobe pracuje v piatich mestách a obciach:  Bratislava, Pezinok, Galanta, Plavecký Štvrtok a Sládkovičovo

Máj 2018  – otvorenie komunitného centra v rómskej osade v Pezinku

September 2019 – otvorenie Súkromnej materskej školy a jedálne v Plaveckom Štvrtku (registrovanej v sieti škôl SR)

… z histórie

Armádu spásy založil v roku 1865 metodistický kazateľ William Booth. Od chvíle, kedy sa ako dospievajúci chlapec obrátil ku kresťanstvu, mal veľký záujem o chudobných a neveriaci ľudí. V roku 1865 sa stretol so skupinou kresťanov, ktorí organizovali stretnutie vo Východnom Londýne, čo bola jedna z najchudobnejších štvrtí mesta. Tak začala práca, ktorá bola známa ako „Kresťanská misia“.

V roku 1878 sa zrodil názov „Armáda spásy“ /Salvation army/. Hnutie si osvojilo vojenský spôsob organizácie, uniformy a terminológiu, a čoskoro sa rozšírilo do celej Británie a potom do mnohých ďalších krajín.

Zmyslom života Williama Bootha bolo pomôcť chudobnejším ľuďom, ktorí žili na ulici, utápali sa v špine, alkohole a beznádeji. Týmto ľuďom ponúkal strechu nad hlavou (tzv. Útulky), jedlo, hygienu, a tiež duchovný rozmer života. Vedel, že nemôže „ponúknuť len čistú košeľu“, ale že pomoc musí byť komplexná. Z toho vznikol dodnes platný slogan Armády spásy platný po celom svete: Soup, Soap, Salvation. Polievka, mydlo a spasenie

V r. 1888 chcel Booth a jeho spolupracovníci urobiť niečo pre veľké množstvo bezdomovcov, ktorí prespávali na londýnskych uliciach. Z tejto snahy vznikla prvá ubytovňa Armády spásy pre bezdomovcov. Veľmi mu ležali na srdci tiež pracovné podmienky chudobných ľudí. V roku 1888 zistil, že výrobcovia zápaliek používajú tzv. žltý fosfor, ktorý je veľmi nebezpečný. Ich pracovné podmienky boli neskutočne tvrdé. Ženy pracovali bez prestávok, dlho do noci za zlého osvetlenia. William Booth otvoril v r. 1891 továreň na zápalky, kde používal na výrobu červený fosfor a nastavil ľudské pracovné podmienky. Po 10 rokoch boli nútení aj ostatní výrobcovia prejsť k tejto bezpečnej výrobe.

William Booth bol niekoľkokrát pozvaný do Spojených štátov, kde vykonával návštevy stredísk. Tiež bol pozvaný, aby verejne vystúpil v Carnegie Hall. Tu hovoril o súčasných sociálnych problémoch, o zámere a práci Armády spásy a vyzýval k podpore. Povedal: „Miera, akou sa budú môcť naše zámery uskutočniť, záleží od verejnej podpory„.

V Československu začala Armáda spásy svoju prácu v roku 1919. V roku 1921 Armáda spásy začala svoju prácu aj na Slovensku v Liptovskom Mikuláši, kde však svoji činnosť po roku ukončila. V roku 1928 bol založený zbor Armády spásy v Bratislave. Okrem cirkevnej činnosti prevádzkovala domovy pre bezdomovcov a iné skupiny ľudí na okraji spoločnosti. Potom, čo prečkala ťažkú ​​dobu okupácie v rokoch 1939 až 1945, bola jej činnosť najprv obmedzená a nakoniec úplne ukončená komunistickým režimom a početná skupina ich členov bola uväznená. Najznámejším z nich bol major Josef Korbel, ktorého príbeh je popísaný v knihe V nepriateľskom tábore.

Krátko po revolúcii v novembri 1989 požiadala skupina kresťanov Armádu spásy, aby zvážila obnovenie práce. Vtedajšia federálna vláda mala tiež veľký záujem o odborné a praktické skúsenosti Armády spásy s riešením problémov ľudí bez domova. Vtedajší prezident Václav Havel sa stretol s generálkou Evou Burrows a boli nadviazané tiež kontakty s Ministerstvom práce a sociálnych vecí. V roku 1990 bola zaregistrovaná ako občianske združenie a v septembri v roku 2013 bola po splnení všetkých zákonných podmienok bola Ministerstvom kultúry zaregistrovaná ako  cirkev.

Začiatkom septembra 2015 Armáda spásy oficiálne vstupuje na Slovensko a stáva sa tak 127. krajinou, v rámci ktorej táto celosvetová nezisková organizácia pomáha.