Armáda spásy vo svete

Armáda spásy vo svete

Práca Armády spásy v 131 krajinách sveta je koordinovaná Medzinárodným ústredím, ktoré sídli v Londýne.

Stránky Medzinárodného ústredia (v angličtine)

Najvyšším predstaviteľom celosvetovej Armády spásy je generál volený najvyššou radou zloženou z komisárov. Od roku 2018 je v tejto funkcii generál Brian Peddle. Riadenie práce je rozdelené do piatich geografických zón:

  • Afrika
  • Severná a Južná Amerika
  • Karibská oblasť
  • Európa
  • Južná Ázia
  • Južné Tichomorie
  • Východná Ázia

Štruktúra sa ďalej delí na tzv. Územia, ktoré v niektorých prípadoch zodpovedajú územiu jedného štátu, v niektorých prípadoch sú to časti konkrétnej krajiny (napr. Spojené štáty sa v rámci AS delia na štyri „územia“) alebo naopak spájajú viaceré krajiny, ktoré organizačne spolupracujú. Armáda spásy na Slovensku sa stala súčasťou Územia Holandska, Českej republiky a Slovenska.  Stránky holandskej Armády spásy (len v holandčine) Stránky Armády spásy na slovenskom

Stránky nizozemské Armády spásy (pouze v nizozemštině)

Stránky Armády spásy v ČR