Galanta

V současné době jsou aktivy sboru zastavené pro pandemická opatření a řídí se pandemickými pravidly. Více konkrétních informací u vedoucího sboru Vitalie Chiriaca : +421940438120

Galantský zbor Armády spásy je zbor otvorený pre každého, aj keď ho navštevujú prevažne Rómovia. Sme zborom zameraným na misiu v rómskej komunite (ako v meste, tak v okolitých osadách) a na službu deťom zo znevýhodnených rodín.

V zbore fungujú skupinky po domoch, pravidelné biblické vyučovanie v priestoroch zboru a od pondelka do piatku tiež detské kluby.

Cieľom zboru je vychovať generáciu mladých rómskych vedúcich, ktorí budú vzorom pre svoj národ a budú ochotní  priniesť mu evanjelium nielen slovom, ale aj svojimi otvorenými životmi pre Krista.

 

PROGRAM  ZBORU

Pondelok:

13:00 – 15:00 Second hand
15:00 – 17:00 Modlitby a čítanie Božieho slova

Nedeľa:

9:30 Bohoslužby
12:00 spoločný obed

 

KONTAKT

mjr. Vitalie Chiriac
tel.: +421940438114

(vedenie zboru a rozvoj hudby AS na Slovensku)
mjr. Inna Chiriac
tel.: +421940438121

Adresa: Zbor Armády spásy
Bratislavská 74/32
Galanta 924 01

 

AKTIVITY ZBORU

Nedeľné Bohoslužby

Každú nedeľu začíname ráno o 7:00 hodine u nás v Galantskom zbore stretnutie varením chutného nedeľného obeda. Každého z návštevníkov nášho zboru  privíta vôňa nedeľného obeda pri príchode na každú Bohoslužbu. Rodina. To je dôvod prečo varíme obed pre všetkých ktorí medzi nás prídu. Verím že cirkev je miestom kde sa má každí návštevník cítiť ako doma. Veď sme v kruhu našich bratov a sestier, sme teda v kruhu našej rodiny. Jedlo je iba jedným z mnohých činiteľov ktoré nás spájajú a pomáhajú dotvoriť atmosféru teplého domova. Slovo Božie sa snažíme prinášať jednoduchým spôsobom, aby bolo veľmi ľahko stráviteľné pre každého člena zboru.

Sesterské stretnutie   

Jeden krát do mesiaca sa v Galantskom zbore Armády spásy stretávajú ženy, aby sa spolu zdieľali o svojich starostiach i radostiach.  Pre najbližšie sesterské stretnutie nás môžete kontaktovať emailom, alebo sledovaním našej facebookovej stránky.

Na podobné otázky dostali odpovede naše sestry práve na tomto stretnutí. Verím že vďaka tomuto úžasnému stretnutiu, budú mnohé sestry schopné modliť sa naozaj v duchu a pravde. Modliť sa tak, aby sme menili každodenné okolnosti v našich životoch, rodinách, školách…

Ján 4:23-24  Ale ide hodina a je teraz, keď praví modlitebníci budú sa modliť Otcovi v duchu a v pravde, lebo aj Otec hľadá takých modlitebníkov, ktorí by sa mu tak modlili. Bôh je duch, a tí, ktorí sa mu modlia, musia sa modliť v duchu a v pravde.

Modlitby a čítanie Božieho slova

V pondelok od 15:00 – 17:00 hodiny máme spoločné modlitby, otvorené pre širokú verejnosť. V našom kruhu je veľa ľudí ktorí nevedia čítať pretože ich chudoba priviedla do nezvládnuteľnej situácie. Dnes si nemôžu prečítať bibliu tak ako väčšina ľudí a preto bibliu čítame nahlas, aby rozumeli všetci prítomní.

Detské tábory organizované spolu s Armádou SR a Policajným Zborom SR

V pravidelných intervaloch organizujeme spolu s Armádou SR a policajným zborom SR detské tábory ktoré majú veľmi veľký úspech medzi našimi deťmi. Stred a východ našej krajiny je bohatý na lesy a hory ktoré sú útočiskom pre nás všetkých ktorý milujeme prírodu a zábavu. To sú spoločné menovateľ každej spoločnej akcie. Pre viac info nás môžete kontaktovať emailom.

Second hand

Každý pondelok od 13:00 do 15:00 hodiny otvárame zborovú budovu v Galante na Bratislavskej ulici, mnohí ľudia prichádzajú do novootvoreného second handu. Prichádzajú ľudia bez domova, ale aj ľudia ktorí jednoducho nemajú dostatok finančných prostriedkov k tomu aby si mohli kúpiť oblečenie v obchode. Ošatenie do second handu nám prinášajú ľudia z Galanty a okolia, ktorí majú na srdci pomáhať chudobným ľuďom. Ošatenie poskytujeme pre každého podľa potreby a platiť za veci nie je potrebné. Ak niekto chce, môže prispieť dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme